Biznes

Fuzja i przejęcie – czym się różnią?

Fuzja i przejęcie – czym się różnią?

Czytając prasę gospodarczą nie raz można natknąć się na informację o fuzji lub przejęciu firm. Wiele osób uważa te pojęcia za tożsame. Tymczasem wiedzieć trzeba, że fuzja a przejęcie to w gospodarce zupełnie inne procesy. Warto zatem wiedzieć czym różni się fuzja od przejęcia.

Na czym polega fuzja przedsiębiorstw?

Fuzje firm to nic innego jak połączenie dwóch lub więcej przedsiębiorstw. W wyniki fuzji, w wyniku połączenia się kilku firm powstaje nowe przedsiębiorstwo. Powstanie nowego podmiotu to ważna kwestia. Po dokonaniu fuzji firmy, które w niej uczestniczyły formalnie przestają funkcjonować. Wszystkie swoje aktywa firmy przenoszą na rzecz nowego przedsiębiorstwa.

Rodzaje fuzji

Na rynku wyróżnić można trzy rodzaje fuzji przedsiębiorstw. Pierwszy rodzaj to fuzja pozioma. Polega na połączeniu się firm, które działają w tej samej branży. Posiadają ten sam profil produkcyjny. Dzięki fuzji nowe przedsiębiorstwo staje się silniejsze na rynku. Drugi rodzaj fuzji to fuzja pionowa. W tym przypadku dochodzi do połączenia się firm zajmujących się różnymi etapami produkcji takich samych produktów. Dzięki temu firma uzyskuje pełną kontrolę nad procesem produkcji co bezpośrednio wpływa na wzrost jakości produktów. Trzecim rodzajem fuzji jest fuzja konglomeratowa. Polega na połączeniu się firm działających wcześniej w dwóch różnych branżach. Pozwala to na poszerzenie oferty.

Na czym polega przejęcie przedsiębiorstw?

Jak wspomniano, fuzje firm to inny proces niż przejęcie. W tym przypadku dochodzi do wchłonięcia jednej firmy przez drugą. Jedna firma przejmuje kontrolę nad drugą. Najczęściej do przejęcia dochodzi poprzez zakup akcji bądź udziałów jednego przedsiębiorstwa przez drugie. Nie dochodzi tu tak jak w przypadku fuzji, do powstania nowego podmiotu gospodarczego. Co ważne, przejęcie firmy nie oznacza, że przestaje ono istnieć. Może funkcjonować nadal, ale kontrolowane jest przez przedsiębiorstwo przejmujące.

Rodzaje przejęć

W zakresie przejęć firm wyróżnić można dwa rodzaje. Po pierwsze, przejęcie kontrolowane. W takim przypadku firma, która ma być przejęta wyraża na to zgodę. Po drugie, przejęcie wrogie. W tym przypadku firma przejmowana nie wyraża na to zgody, ale firma przejmująca ma możliwości na przejęcie kontroli, np. poprzez wykup akcji.

Artykuł powstał we współpracy ze specjalistami z firmy GLC