Warsztaty design thinking w sprzedaży w firmie

W DNA każdej firmy żyjącej ze sprzedaży są wpisane różne wyzwania sprzedażowe. Zdecydowana większość z tych firm rozwiązuje je własnymi zasobami. Takie rozwiązanie poza oczywistymi plusami, posiada jednak pewne ograniczenia. Warto wśród nich wymienić:

  1. Brak świeżego spojrzenia „kogoś” z zewnątrz. W praktyce każdy z działów handlowych, każdej firmy wie najlepiej, jak rozwiązywać swoje problemy. Czasem pojawia się jednak refleksja – dotycząca weryfikacji, jak z podobnym wyzwaniem radzą sobie inni. Najczęściej pod tym pojęciem jest bezpośrednia konkurencja. Trudno pozyskać odpowiedź na to pytanie, chyba że pozyska się zasoby bezpośrednio z konkurencji. Warto jednak spojrzeć na kwestię transferu know-how z różnych branż, ponieważ może on być wartościowym źródłem inspiracji.
  2. Brak świeżego spojrzenia „kogoś” z wewnątrz. Kto powiedział, że tylko ludzie z działu handlowego mają najlepsze pomysły na rozwiązywanie wyzwań sprzedażowych w danej firmie? Zbyt rzadko wykorzystuje się w biznesie dostęp do zasobów z innych działów, niesłusznie szufladkując ich umiejętności i kompetencje, wyłącznie do zakresów, w których na co dzień się poruszają.
  3. Samo ograniczanie się. Podejmując różne wyzwania w obrębie jednej organizacji, nabywa się wiedzę oraz umiejętności. Osiąga się sukcesy, ale często też ponosi się porażki. Właśnie te wcześniej zdobyte doświadczenia powodują, że nie podejmujemy się rozwiązania wyzwań z wykorzystaniem pewnych wcześniej przeprowadzanych eksperymentów. Na pewno jest to uzasadnione, choć warto pamiętać, że rzeczywistość ciągle ewoluuje i to co było ograniczeniem np. 36 miesięcy temu, obecnie może wyglądać zupełnie inaczej.

Z myślą, o firmach które są zainteresowane rozwiązywaniem wyzwań sprzedażowych w oparciu o własne zasoby, zaprojektowaliśmy innowacyjny produkt. Jest nim warsztat design thinking w sprzedaży. Polega on organizacji i przeprowadzeniu dedykowanych warsztatów, które z jednej strony służą identyfikacji największych wyzwań, ograniczeń, barier, a w dalszej kolejności zaprojektowania innowacyjnych i skutecznych rozwiązań, które je zniwelują i realnie wpłyną na wzrost sprzedaży.

Korzyści warsztaty design thinking w sprzedaży

Jest wiele korzyści, które wynikają z realizacji tych warsztatów, szczególnie z naszym udziałem:

  1. Innowacyjne podejście do wyzwań sprzedażowych w firmie. Metodologia plus nasza moderacja wymusza myślenie o wyzwaniach w zupełnie inny sposób. Na początku, niektórym może się to nie podobać, ale intencją jest identyfikacja słabych punktów, albo jeśli takich nie ma, upewnienie się, że już nic nie da się zrobić lepiej.
  2. Wykreowanie kilkudziesięciu pomysłów na zwiększenie możliwości sprzedażowych w firmie. Jednym z etapów warsztatów jest burza mózgów. Pewnie, nie raz o tym słyszałeś, czy tez bezpośrednio uczestniczyłeś – w naszym przypadku, nie chodzi o to, aby na siłę „pompować” pomysły, ale faktycznie „rozwalić system” i zacząć myśleć inaczej, o tym co jeszcze możemy zrobić, aby sprzedawać w firmie jeszcze więcej.
  3. Pomysły to nie wszystko – tworzymy konkretne prototypy rozwiązań. W trakcie prowadzonych z naszym udziałem warsztatów, wcale nie chodzi o to, aby powiedzieć sobie na etapie generowania pomysłów „stwórzmy program lojalnościowy” i koniec. Idziemy kilka kroków dalej i wspólnie próbujemy zaprojektować, jak miałby wyglądać, na czym polegać itp. A nawet przeprowadzić testy prototypów „na żywych klientach”, po to by przekonać się, który z wariantów będzie najefektywniejszy.

Podsumowanie

Mógłbym przedstawić ich znacznie więcej, ale nie zrobię tego celowo – dlaczego? Bo najlepiej sprawdzić, jak to działa w praktyce. A od tego dzieli Ciebie, Twoja firmę wyłącznie jeden krok – po prostu KUP TERAZ – ten produkt w naszym sklepie 😊.

Polecamy:

  • Produkty wsparcia Twojej sprzedaży w naszym sklepie
  • Nasze kursy online
  • Subskrypcje inspirujących VIDEO – Jak zwiększać sprzedaż