Strategia wzrostu sprzedaży

Aby najlepiej zilustrować, czym jest ten produkt – punktem wyjścia niech będzie obecny poziom przychodów ze sprzedaży w Twojej firmie. Doskonale wiesz ile on wynosi. Efektem wdrożenia Strategii wzrostu sprzedaży jest to, abyś na zakończenie okresu rozliczeniowego miał nawet 20% więcej przychodów ze sprzedaży niż obecnie. A może i jeszcze więcej…

Dla kogo?

Ten produkt jest dedykowany dla firm, które są zainteresowane:

 • zwiększeniem przychodów ze sprzedaży w firmie
 • tym, aby zarabiać więcej
 • usystematyzowaniem procesów sprzedażowych w firmie
 • przeprowadzeniem przeglądu dotychczasowych modeli sprzedażowych w firmie, w celu ich optymalizacji

Na czym to polega?

Ten produkt jest realizowany w 6 etapach:

 1. Kontakt telefoniczny – weryfikacja zainteresowania ofertą
 2. Szczegółowa prezentacja założeń i oferty w siedzibie firmy
 3. Podpisanie umowy
 4. Diagnoza – analizujemy bieżące procesy i rozwiązania wykorzystywane w firmie do prowadzenia sprzedaży
 5. Rekomendacje – na podstawie diagnozy zostaje opracowany zestaw wskazówek wraz z oszacowaniem potencjalnych wzrostów sprzedaży
 6. Wdrożenie – wsparcie we wdrażaniu przedstawionych rekomendacji, w oparciu o kompleksowy zestaw narzędzi wsparcia sprzedaży

Najważniejsze korzyści dla Firmy:

 • Mierzalny wzrost sprzedaży i dochodów
 • Optymalizacja kosztów na skutek rewizji prowadzonych procesów
 • Usystematyzowanie podejścia do prowadzonej sprzedaży
 • Produkt jest kompleksowy obejmuje diagnozę, projekt i wdrożenie

Parametry techniczne:

Z uwagi na zindywidualizowany charakter produktu (każda firma jest inna) rozwiązania mogą się znacząco różnić. Firma zleceniodawca, zawsze otrzymuje:

 • Raport z diagnozy wraz z rekomendacjami zmian
 • Projekt strategii sprzedaży wraz z narzędziami wsparcia do dyskusji/weryfikacji – a po jej przeprowadzeniu – finalną jego postać
 • Wsparcie wdrożeniowe (szkolenia, prezentacje, propozycje komunikacji, itp.)
 • Czas niezbędny do realizacji takiego produktu jest uzależniony od udostępnionych przez firmę zleceniodawcę danych, gotowości do współpracy z naszymi konsultantami, w zależności od wielkości firmy i zapotrzebowania dotyczącego wdrożenia może trwać od kilku do kilkudziesięciu dni

Szczegółowa wycena:

Koszt tego produktu obejmuje:
• Cena etapów 2-5 jest ustalana indywidualnie, jako efekt spotkania z zainteresowanym klientem
• Cena poszczególnych elementów wchodzących w skład 6 etapu jest ustalana indywidualnie

Zamów teraz – projekt strategii wzrostu przychodów ze sprzedaży: