RODO

Szanowni Państwo,

w związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018r.  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, przekazujemy informacje o tym, jak Państwa dane osobowe są przetwarzane przez WOJCIECHA DEMBIŃSKIEGO, REGON 300050804, NIP 7771601818.

Obowiązek informacyjny

Administratorem Państwa danych jest firma Wojciech Dembiński, REGON: 300050804, NIP 7771601818 z siedzibą w Gortatowie, przy ulicy Kasztelańskiej 1. Przetwarzane kategorie Państwa danych osobowych to dane osobowe, które pochodzą bezpośrednio od Państwa (lub zostały przekazane w Państwa imieniu) lub dane osobowe, które zostały zebrane ze źródeł publicznie dostępnych, tj.: nazwa firmy, imię i nazwisko oraz adres e-mail.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu nawiązania lub zachowania relacji biznesowych pomiędzy Państwem, naszą  firmą w zakresie marketingu bezpośredniego produktów lub usług, a także w celu mailowego przesyłania informacji handlowych w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych, jest artykuł 6 ust. 1 lit. a  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

Państwa dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie  w celu dostarczania klientom firmy Wojciech Dembiński kompleksowej informacji gospodarczej w ramach oferowanych przez firmę produktów czy usług, jak również w celach statystycznych.
Państwa dane osobowe przechowywane dla celów przesyłania informacji handlowych oraz marketingu bezpośredniego, przetwarzane będą do czasu zgłoszenia przez Państwa:

  1. żądania ich usunięcia,
  2. żądania sprostowania,
  3. ograniczenia przetwarzania,
  4. sprzeciwu wobec przetwarzania,
  5. żądania ich przeniesienia,
  6. wniesienia skargi do organu nadzorczego (którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

Wyrażając przez Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.
Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać w celach marketingowych do czasu odwołania przez Państwo zgody, a po wycofaniu zgody, w celu ewentualnego dochodzenia przez nas roszczeń – przez okres przedawnienia tych roszczeń.
Administrator bazy danych dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
Jeśli nie chcesz otrzymywać od nas żadnych informacji reklamowych lub promocyjnych, użyj linka w stopce w celu wyrejestrowania się z listy. Wówczas twój adres e-mail zostanie usunięty z listy mailingowej i nie będziesz otrzymywać naszego newslettera. Wszystkie wiadomości reklamowe i promocyjne zostaną automatycznie zablokowane.

Administratorem bazy biznesowej jest Wojciech Dembiński REGON 300050804, NIP 7771601818 z siedzibą w Gortatowie, przy ul. Kasztelańskiej 1.
W celu zgłoszenia sprostowania danych lub usunięcia danych, prosimy o kontakt mailowy na adres: biuro@wojciechdembinski.pl