Pozytywna organizacja – psychologia sprzedaży

Warsztat pn. POZYTYWNA ORGANIZACJA-Psychologia Sprzedaży powstał na kanwie doświadczeń praktycznych w prowadzeniu szkoleń dla pracowników sprzedaży i szefów zarządzających sprzedażą. Warsztat zbudowany jest wg. metodyki opartej na dowodach naukowych (evidence based training) w zakresie pozytywności, organizacji i automotywacji, radzenia sobie w sytuacjach trudnych i perswazji w sprzedaży. Warsztat dostosowany jest do warunków polskich przedsiębiorstw, ma przystępną formę, zawiera liczne przykłady, a także ćwiczenia umożliwiające powtarzanie wiedzy.

Cel warsztatów

Celem kursu pn. POZYTYWNA ORGANIZACJA- Psychologia Sprzedaży jest doskonalenia warsztatu w zakresie kompetencji osobistych (intrapersonalnych) oraz międzyludzkich (interpersonalnych) specjalistów sprzedaży. Podczas czterech dni dostarczona zostanie wiedza, trenowane będą umiejętności i kształtowane postawy pozwalające sprawniej (pozytywniej) organizować się w pracy związanej ze sprzedażą i obsługą Klienta.
Cel realizowany jest poprzez dostarczenie specjalistom sprzedaży wiedzy i umiejętności pozwalających działać sprawniej w pracy poprzez świadome wpływanie na to, na co mają wpływ, czyli na swoje zasoby osobiste: nastawienie-pozytywność, budowanie sprężystości psychicznej, organizację pracy i automotywację, sprawne radzenie sobie z obiekcjami i dobrą perswazję. To główna idea Pozytywnej Organizacji.
Warsztat powstał na kanwie 18 lat doświadczeń w pracy z organizacjami.
Dla kogo: Dla pracowników sprzedaży. Zachęca się do udziału w warsztacie doświadczonych pracowników

Forma warsztatu i korzyści:

Warsztat dedykowany jest organizacjom, natomiast jego odbiorcami są pracownicy przedsiębiorstw. Treści zawarte w poszczególnych modułach, mimo, że są oparte na solidnych dowodach naukowych i przetestowane były wielokrotnie na sali szkoleniowej, natomiast są celowo przekazane w przystępnej i energetyzującej formie. Treść merytoryczna wspierana jest przykładami z pracy, anegdotami i dowcipem. Wiedza i umiejętności będą się również odnosiły do specyfiki danej branży, ale też uniwersalnych reguł psychologicznych działania człowieka.

Korzyści z nabywania przez organizację i pracowników kompetencji związanych z POZYTYWNA ORGANIZACJA- Psychologia sprzedaży:

KORZYŚCI DLA ORGANIZACJI

 • Wzmacnianie warsztatu sprzedawców poprzez dostarczenie wiedzy u umiejętności z zakresu psychologii sprzedaży,
 • przywiązanie do organizacji, zadowolenie z pracy i chęć pracy w organizacji w kolejnych latach,
 • chęć wkładania większego wysiłku w pracę i lepszego wypełniania obowiązków dzięki rozwojowi umiejętności osobistych,
 • istotne wsparcie w zawodach szczególnie obciążających emocjonalnie – zmniejsza wypalenie zawodowe,
 • uczenie zapobiegania nieefektywnym zachowaniom (np. narzekanie, kreowanie usprawiedliwień dla własnych porażek, brak postawy właścicielskiej itp.),
 • redukowanie obiekcji, że dla pracowników nie ma szkoleń,
 • budowanie proaktywnej kultury organizacyjnej będącej wg. badań kulturą przyszłości,
 • podnoszenie innowacyjności i efektywności poprzez rozwój zasobów osobistych pracowników – inwestycja w kapitał psychologiczny.

KORZYŚCI DLA PRACOWNIKA

 • Wzmacnianie zasobów osobistych istotnych w pracy związanej z realizacją celów,
 • wyposażenie w praktyczne narzędzia wspierające sprzedaż – mi. radzenie sobie w sytuacjach trudnych i dobra perswazja,
 • podniesienie poczucia skuteczności,
 • wzmocnienie nadziei na sukces,
 • budowanie optymizmu,
 • zachęcanie do dalszego rozwijania własnego warsztatu pracy poprzez poznawanie psychologicznych aspektów związanych ze sprzedażą.
 • Lubienie pracy!

Program warsztatów POZYTYWNA ORGANIZACJA- Psychologia sprzedaży

POZYTYWNA ORGANIZACJA- Psychologia sprzedaży to cztery dni warsztatów trenujących cztery kompetencje z podziałem na kompetencje osobiste (intrapersonalne) i międzyludzkie (interpersonalne).

 • DZIEŃ 1. POZYTYWNOŚĆ: Budowanie pozytywnego nastawienia i sprężystość psychiczna
 • DZIEŃ 2. DOBRA ORGANIZACJA: Organizacja pracy i automotywacja
 • DZIEŃ 3. CENNE OBIEKCJE: Radzenie sobie z obiekcjami klientów
 • DZIEŃ 4. DOBRA PERSWAZJA: Skuteczna i dobra perswazja budująca długofalową sprzedaż

DZIEŃ 1. POZYTYWNOŚĆ: Budowanie pozytywnego nastawienia i sprężystość psychiczna

WIEDZA

 • znaczenie emocji i nastawienia w pracy związanej ze sprzedażą
 • czym jest regulowanie emocji – umysł ponad nastrojem
 • dlaczego narzekanie nam nie pomaga

UMIEJĘTNOŚCI

 • uczestnik szkolenia pozna kilkanaście metod regulowania emocji,
 • będzie potrafił regulować emocje stosowanie do sytuacji,
 • będzie świadomiej i sprawniej wpływał na swoje nastawienie i emocje, dzięki czemu będzie sprawniej radził sobie ze stresem,

POSTAWA

 • będzie dostrzegał i wykorzystywał korzyści wynikające z tego, na co ma wpływ – własny nastrój i nastawienie,
 • będzie świadomie dbało o własne nastawienie, ale też długofalowo o zasoby osobiste: dobrostan psychologiczny i fizyczny.

DZIEŃ 2. DOBRA ORGANIZACJA: Organizacja pracy i automotywacja

WIEDZA

 • metody organizacji pracy: czasu, trasy/dnia/, planu spotkania
 • metoda automotywacji w służbie realizacji celu

UMIEJĘTNOŚCI

 • sprawniejszej i bardziej efektywnej organizacji pracy
 • budowanie własnej motywacji wewnętrznej i automotywacji

POSTAWA

 • dążenie do regeneracji zasobów po intensywnej pracy w wymagających warunkach
 • przypisywanie sobie kontroli w sytuacjach związanych z organizacją pracy.

DZIEŃ 3. CENNE OBIEKCJE: Radzenie sobie z obiekcjami klientów

WIEDZA

 •  dlaczego warto polubić obiekcje
 • zrozumienie źródła obiekcji i poznanie skutecznych metod radzenia sobie w sytuacji obiekcji

UMIEJĘTNOŚCI

 • umiejętność adekwatnego i błyskotliwego reagowania na obiekcje
 • rozumienia źródła obiekcji i kryjących się za nimi potrzeb
 • umiejętność zastosowania metody radzenia sobie z obiekcjami w odpowiedzi na obiekcje

POSTAWA

 • używanie wiedzy i umiejętności w sytuacjach trudnych w celu zyskania i utrzymania klienta
 • budowanie poczucia własnej skuteczności i sprawnego radzenia sobie w sytuacjach trudnych – traktowanie sytuacji trudnych jako wyzwania.

DZIEŃ 4. DOBRA PERSWAZJA: Skuteczna i dobra perswazja budująca długofalową sprzedaż

WIEDZA

 • jak (nie)działają techniki perswazji
 • model zwiększający trafność przekazu – centralne i peryferyjne

UMIEJĘTNOŚCI

 • dostosowanie technik perswazji
 • stosowania dobrej perswazji
 • rozróżniania manipulacji od perswazji i obrona przed manipulacją
 • radzenie sobie z grami w handlu – jak radzić sobie z klientami manipulującymi

POSTAWA

 • budowanie poczucia własnej skuteczności i nadziei na sukces poprzez świadomy i pozytywny wpływ na klientów. Budowanie wytrwałości w działaniu.

Autorka i prowadząca kurs POZYTYWNA ORGANIZACJA- Psychologia sprzedaży

ANNA AGATA NOWAK
ANNA AGATA NOWAK

ANNA AGATA NOWAK – trener biznesu, coach i konsultant z 18-letnią praktyką w przygotowywaniu i prowadzeniu działań rozwojowych z zakresu umiejętności zarządzania oraz osobistych przydatnych w pracy. Laureatka konkursu na innowacje społeczne, autorka modelu pn. Rozmowy NA TRUDNE, A SPOŁECZNIE WAŻNE TEMATY przełożonego z podwładnymi. Współautorka podręcznika pt. „Kompetencje personalne i społeczne. Jak je rozwijać?” TEB Edukacja, wydawnictwo EDICON. Przeprowadziła ponad 1600 dni szkoleniowych. Autorka wideokursu www.pozytywna-organizacja.edu.pl Z siłami sprzedaży pracuje na sali szkoleniowej, a także coachingowo. Prowadziła kilkanaście Akademii Handlowca oraz kursów Zarządzania Sprzedażą.
Absolwentka Uniwersytety im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, doktorantka na Uniwersytecie SWPS w Warszawie. Stypendystka w grancie z Narodowego Centrum Nauki. Prowadzi badania nad osobowością i dobrostanem ludzi dorosłych oraz organizacji. Ukończyła kurs I, II i III stopnia w zakresie Analizy Transakcyjnej zakończony międzynarodowym testem 101. Konsultantka merytoryczna w ponadnarodowym projekcie dotyczącym zarządzania aktywnością zawodową pracowników 50plus.
Uczestniczka szkoleń i kursów doskonalenia umiejętności trenerskich. Ukończyła trzy szkoły trenerów, w tym Mistrzowską Szkołę Trenerów oraz Letnią Szkołę Trenerów MODERATORA, a także Szkołę Coachingu prowadzoną przez firmę Moderator. Członkini Polskiego Towarzystwa Trenerów Biznesu i Polskiego Towarzystwa Psychologii Pozytywnej.

Organizacja warsztatu

Proponuje 4 dniowy cykl, łącznie 32 h lekcyjne, ułożony według mojej logiki i doświadczenia. Oczywiście istnieje możliwość zamiany modułów. Zachęca się do pracy w odstępach czasowych w celu przetrenowania zdobytej wiedzy i umiejętności. Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe w postaci drukowanej, a także dostęp do filmików instruktażowych i wideokursu pn. Pozytywna Organizacja (na czas określony).

Kontakt tel.:696 469 101

Prawa autorskie

Program szkolenia, a w szczególności prezentowane pomysły i rozwiązania na mocy ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych z dnia 04.02.19954r Dz. U. nr 24 poz. 83. stanowią własność Anny Agaty Nowak, właścicielki firmy 4HR Anna Nowak. Program, ani żadna jego część nie może być w żaden sposób wykorzystana, kopiowana, powielana, ani dystrybuowana bez pisemnej zgody Autorki Anny Agaty Nowak.